نویسنده = بهناز حسینی
تعداد مقالات: 4
1. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2018.58321

بهناز حسینی؛ مریم محمدی سیانی؛ احمدرضا احمدی


2. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی دایک‌های شمال مشهد اردهال

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 187-198

10.22071/gsj.2017.50262

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی؛ مژگان قنبری دولت‌آبادی


3. ژئوشیمی و سن‌سنجی اورانیم- سرب سنگهای گرانیتوئیدی شمال سامان

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 109-120

10.22071/gsj.2016.40723

بهناز حسینی؛ احمدرضا احمدی


4. تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2012.53957

بهناز حسینی؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ احمدرضا احمدی