نویسنده = علی اصغر کلاگری
تعداد مقالات: 4
1. سیماهای زمین‌شیمیایی عناصر جزئی و نادر خاکی نهشته بوکسیتی قشلاق، استان گلستان، شمال ایران

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 125-134

10.22071/gsj.2019.159926.1576

مریم کیااشکوریان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ غلامحسین شمعانیان اصفهانی