نویسنده = عبدالله سعیدی
تعداد مقالات: 9
1. برآورد میزان کوتاه شدگی رخ داد آلپ پسین در خاور البرز مرکزی در شمال دامغان

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 93-98

10.22071/gsj.2017.108499.1331

زینب تسلیمی؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ منوچهر قرشی


2. جایگاه ژئودینامیکی محدوده معدن مس وشنوه واقع در جنوب شرقی کهک( جنوب قم).

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 175-184

10.22071/gsj.2018.95329.1226

زهرا محمدی اصل؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ طاهر فرهادی نژاد


3. بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 281-288

10.22071/gsj.2017.95512.1228

سپیده رضابیک؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سربی


4. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2013.53832

حامد یاراحمدزهی؛ محمدنبی گرگیج؛ سیدعلی آقانباتی؛ عبدالله سعیدی


6. سازوکارهای ساختاری در بروز فوران‌های بازالتی منطقه بیجار، (باختر ایران)

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2012.54523

گلاویژ ملکی؛ عبدالله سعیدی؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


7. گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 181-186

10.22071/gsj.2011.54454

ساره رجبی؛ محسن الیاسی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


8. زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 28-37

10.22071/gsj.2009.57371

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ عبدالله سعیدی


9. فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 40-55

10.22071/gsj.2009.57837

مرتضی پیروز؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ عبدالله سعیدی