نویسنده = عبدالله سعیدی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تنش دیرین بر پایه مطالعه شکستگی های موجود درپهنه برخوردی زاگرس منطقه کرمانشاه

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 281-288

10.22071/gsj.2017.95512.1228

سپیده رضابیک؛ عبدالله سعیدی؛ مهران آرین؛ علی سربی


2. زیست‌چینه‌نگاری فوزولین‌های پرمین زیرین سازند چیلی (عضوگروه خان) در ناحیه کلمرد، خاور ایران مرکزی (برش راهدار)

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 75-82

10.22071/gsj.2013.53832

حامد یاراحمدزهی؛ محمدنبی گرگیج؛ سیدعلی آقانباتی؛ عبدالله سعیدی


3. سازوکارهای ساختاری در بروز فوران‌های بازالتی منطقه بیجار، (باختر ایران)

دوره 21، شماره 83، زمستان 1391، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2012.54523

گلاویژ ملکی؛ عبدالله سعیدی؛ محمدهاشم امامی؛ منیره خیرخواه


5. گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 181-186

10.22071/gsj.2011.54454

ساره رجبی؛ محسن الیاسی؛ عبدالله سعیدی؛ علیرضا شهیدی


6. زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 28-37

10.22071/gsj.2009.57371

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ عبدالله سعیدی


7. فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس

دوره 17، شماره 68، زمستان 1387، صفحه 40-55

10.22071/gsj.2009.57837

مرتضی پیروز؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ عبدالله سعیدی