نویسنده = محمد معانی جو
تعداد مقالات: 4
2. نقشه‌برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی‌ترمال داشکسن (ساری‌گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست، بهار 1394، صفحه 95-104

10.22071/gsj.2015.42160

محمد معانی‌جو؛ نسرین پوینده؛ علی‌اصغر سپاهی؛ ثریا دادفر


3. آشکارسازی زون‌های دگرسانی کانسار آهن حاجی‌آباد، با استفاده از داده‌های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 73-80

10.22071/gsj.2015.43119

فرهاد آلیانی؛ ثریا دادفر؛ محمد معانی‌جو