نویسنده = محمودرضا مجیدی فرد
تعداد مقالات: 4
2. یافته های جدید در خصوص فسیل های ادیاکارن از سری کوشک در مناطق بافق و بهاباد، ایران مرکزی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 261-268

10.22071/gsj.2018.136508.1495

سید حمید وزیری؛ محمودرضا مجیدی فرد؛ مارک لفلم


3. پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس سازند سنگانه در برش دهانه غلامان در کپه داغ مرکزی

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2017.50175

شیوا نوری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد