نویسنده = منصور قربانی
تعداد مقالات: 14
1. شیمی کانی و دما- فشار سنجی بیوتیت‌های توده نفوذی یوسف لو، شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2019.152596.1552

الهه نم نبات؛ منصور قربانی؛ سید حسن طباطبائی


2. شیمی کانی ها، دمافشارسنجی توده نفوذی زیاران (غرب طالقان)

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 271-280

10.22071/gsj.2019.88503

اسماعیل کشت کار؛ منصور قربانی؛ جعفر عمرانی


4. سنگ شناسی، ژئوشیمی و شیمی کانی توده نفوذی پراچان (شمال کرج)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 151-164

10.22071/gsj.2018.63804

اسماعیل کشت کار؛ منصور قربانی؛ جعفر عمرانی


6. پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 147-158

10.22071/gsj.2016.41050

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سیدمحمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی


7. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 387-396

10.22071/gsj.2015.41593

رضا کهنسال؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ جعفر عمرانی؛ صدیقه ذوالفقاری؛ سارا سلیمانی


9. تعیین موقعیت کانسارهای مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج- ساردوییه

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 247-252

10.22071/gsj.2015.42935

حسن علیزاده؛ مهران آرین؛ محمد لطفی؛ منوچهر قرشی؛ منصور قربانی


10. سنگ زائی توده ی گرانیتوئیدی اکاپل، منطقه کلاردشت

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 215-229

10.22071/gsj.2014.43824

مریم السادات سجادی نسب؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور قربانی


11. تشخیص دو فاز مختلف از توده‌های گرانیتوییدی دگرگون‌شده در تاقدیس کوه سفید توتک بر اساس سن‎سنجی اورانیم- سرب

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2012.53957

بهناز حسینی؛ منصور قربانی؛ سید محمد پورمعافی؛ احمدرضا احمدی


12. بازوپایان و کنودونت‌های سازند مبارک (کربنیفر پیشین) در برش کلاریز شمال دامغان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 121-130

10.22071/gsj.2010.57343

حسین غلامعلیان؛ محمدرضا کبریایی زاده؛ منصور قربانی؛ سید محمود حسینی نژاد


13. سنگ‌شناسی بازالت‌های کواترنری طبس (خاور ایران)

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 26-39

10.22071/gsj.2009.57836

سیدمحمد هاشمی؛ محمدهاشم امامی؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد پورمعافی؛ منصور قربانی


14. بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

دوره 16، شماره 64، تابستان 1386، صفحه 166-178

10.22071/gsj.2008.58267

سارا ملکوتیان؛ شهروز حق‌نظر؛ منصور قربانی؛ محمد هاشم امامی