نویسنده = پیمان افضل
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کانه‎زایی کانسار مس خانکشی با استفاده از داده‌های مینرالوژیکی، ژئوشیمیایی و سیال درگیر، استان مرکزی

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 129-140

10.22071/gsj.2019.92884

رضوان پورمعصومی؛ علیرضا جعفری‌راد؛ محمد لطفی؛ پیمان افضل


2. جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 199-206

10.22071/gsj.2017.54178

سیدعلی حسینی؛ سیدوحید شاهرخی؛ پیمان افضل؛ طاهر فرهادی نژاد؛ حمید ایمان‌زاده


3. روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند

دوره 24، شماره 93، پاییز 1393، صفحه 201-210

10.22071/gsj.2014.43560

معصومه خلج معصومی؛ محمد لطفی؛ ایوب معمار کوچه‌باغ؛ احمد خاکزاد؛ پیمان افضل


4. رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان)

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 77-88

10.22071/gsj.2014.43777

سید تقی دلاور؛ ایرج رسا؛ محمد لطفی؛ گرگور بورگ؛ نعمت‌اله رشید نژاد عمران؛ پیمان افضل


5. بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 187-195

10.22071/gsj.2014.43815

افشار ضیاظریفی؛ سینا مهری سوخته کوهی؛ پیمان افضل؛ حمیدرضا جعفری


6. استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 167-172

10.22071/gsj.2010.54675

پیمان افضل؛ احمد خاکزاد؛ پرویز معارف‌وند؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران؛ یونس فداکار القلندیس