نویسنده = احمد جهانگیری
تعداد مقالات: 8
2. کانی‌سازی و زمین‌شیمی آرسنیک در سامانه‌ی دگرسانی محدوده‌ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 149-160

10.22071/gsj.2018.99081.1266

شیرین فتاحی؛ احمد جهانگیری؛ فرهاد ملک قاسمی؛ سیدحسن طباطبایی


4. کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 61-72

10.22071/gsj.2015.42743

زهره عظیم زاده؛ احمد جهانگیری؛ امیلیو ساکانی؛ یلدرم دیلک


5. بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390

10.22071/gsj.2017.54382

فرهاد پیرمحمدی؛ علی عامری؛ احمد جهانگیری؛ چانگ هاوا چن؛ محمت کسکین


6. پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی پتاسیک و فوق پتاسیک پس از برخوردی پلیو کواترنری در شمال باختر مرند

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 79-86

10.22071/gsj.2010.54602

غلامرضا احمدزاده؛ احمد جهانگیری؛ منصور مجتهدی؛ دیوید لنتز


8. بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 139-144

10.22071/gsj.2010.57159

رباب حاجی علی اوغلی؛ احمد جهانگیری؛ محسن مؤذن؛ جایلز دروپ؛ رومان بوسکو