نویسنده = سروش مدبری
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک شهری کرج (ایران)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 231-240

10.22071/gsj.2018.108260.1328

عباس فلاح؛ سروش مدبری؛ علیرضا سیاره؛ امیر علی طباخ شعبانی


4. بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 45-54

10.22071/gsj.2011.54201

شهرام شریعتی؛ سید علی آقانباتی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سروش مدبری؛ محمد حسین آدابی