نویسنده = سید محمود فاطمی عقدا
تعداد مقالات: 3
1. تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 57-64

10.22071/gsj.2018.114374.1400

سید محمود فاطمی عقدا؛ ماشاءاله تسلیمی؛ احمد فهیمی فر


2. بررسی ویژگی های سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی خاور قزوین با هدف تعیین واحدهای مناسب برای استفاده به عنوان پوزولان طبیعی

دوره 22، شماره 85، پاییز 1391، صفحه 167-172

10.22071/gsj.2012.54033

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی


3. تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین‌لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) ، مطالعه موردی زمین‌لغزش باریکان

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 2-11

10.22071/gsj.2008.58164

جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ ام البنین عطایی؛ محمد هادی داوودی؛ علی اکبر نوروزی