نویسنده = سیدعلی حسینی
تعداد مقالات: 1
1. جدایش ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی به روش‌های فرکتالی عیار- تعداد و عیار-مساحت برای شناسایی مناطق امیدبخش در برگه 1:100000 آلوت، کردستان

دوره 27، شماره 105، پاییز 1396، صفحه 199-206

10.22071/gsj.2017.54178

سیدعلی حسینی؛ سیدوحید شاهرخی؛ پیمان افضل؛ طاهر فرهادی نژاد؛ حمید ایمان‌زاده