نویسنده = عباس بحرودی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد روش‌های تلفیقی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه استنتاج‌گر فازی در اکتشاف کانسار تیتانیم خانیک – غازان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 175-186

10.22071/gsj.2019.127072.1447

حسن فیضی؛ سهیلا اصلانی؛ فرهنگ علی یاری؛ عباس بحرودی؛ عبدالجمید سرتیپی


2. بررسی فعالیت گسل نیشابور در استان خراسان

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 55-60

10.22071/gsj.2018.55006

مرتضی فتاحی؛ سمیه رستمی مهربان؛ مرتضی طالبیان؛ عباس بحرودی؛ جیمز هالینگورث؛ ریچارد والکر


4. ارائه روش‌شناسی تعیین نقاط حفاری اندیس مس نوچون با استفاده از منطق فازی در GIS

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 179-188

10.22071/gsj.2010.55471

غلامرضا الیاسی؛ محمد کریمی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه


5. مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

دوره 19، شماره 75، بهار 1389، صفحه 19-24

10.22071/gsj.2010.55424

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی


6. سامانه گسل امتدادلغز بیدهند (جنوب قم)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2010.57355

روح الله ندری؛ محمد محجل؛ عباس بحرودی


7. فرگشت ساختاری پی‌سنگ و فعالیت ساختارهای نمکی در ناحیه فیروزآباد فارس

دوره 17، شماره 68، تابستان 1387، صفحه 40-55

10.22071/gsj.2009.57837

مرتضی پیروز؛ عباس بحرودی؛ محمدرضا قاسمی؛ عبدالله سعیدی