نویسنده = مرتضی خلعت بری جعفری
تعداد مقالات: 2
1. ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس‌های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 77-88

10.22071/gsj.2018.58323

هاشم رهبری؛ نعمت‌الله رشید‌نژاد عمران؛ مرتضی خلعت بری جعفری


2. زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2011.54446

مرتضی خلعت بری جعفری؛ هادی سپهر