نویسنده = علی منصوریان
تعداد مقالات: 3
2. ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست‌محیطی دماوند تحت WebGIS

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 74-85

10.22071/gsj.2009.57541

علی منصوریان؛ مژگان زارعی نژاد؛ ابراهیم مقیمی؛ صفیه امیدیان