نویسنده = یاسر باقری
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان باروق با استفاده از مدل SOM-AI

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 157-166

10.22071/gsj.2018.115669.1379

یاسر باقری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ عطااله ندیری؛ کیوان نادری