نویسنده = عبدالحسین امینی
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های رسوب‌شناسی و منشأ نهشته‌های دریاچه ارومیه درحاشیه بزرگراه شهید کلانتری

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 57-68

10.22071/gsj.2010.57321

عبدالحسین امینی؛ مجید شاه‌حسینی؛ علی محمدی؛ مصطفی شهرابی


2. ایکنوفابریک تالاسینوییدس در رسوبات اولیگوسن منطقه علی آباد قم

دوره 18، شماره 69، پاییز 1387، صفحه 86-101

10.22071/gsj.2009.57542

نصراله عباسی؛ عبدالحسین امینی