نویسنده = عباس قادری
تعداد مقالات: 6
1. انطباق چینه شناسی نهشته‌های پالئوژن حوضه رسوبی کپه‌داغ آسیای میانه بر مبنای شواهد سنگ شناسی و فونای اویستری

دوره 29، شماره 116، تابستان 1399، صفحه 295-306

10.22071/gsj.2018.118806.1409

میر امیر صلاحی؛ عباس قادری؛ علیرضا عاشوری؛ علی اصغر ثیاب قدسی


2. مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 97-108

10.22071/gsj.2018.120072.1417

عباس قادری؛ مهدی بادپا؛ علیرضا عاشوری


5. زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 28-37

10.22071/gsj.2009.57371

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ عبدالله سعیدی


6. زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 150-163

10.22071/gsj.2009.57826

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ جیمز اف. میلر