نویسنده = عباس قادری
تعداد مقالات: 5
1. مرجانهای پرمین در کوههای علی باشی، شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 97-108

10.22071/gsj.2018.120072.1417

عباس قادری؛ مهدی بادپا؛ علیرضا عاشوری


4. زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوه‌های کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونت‌ها

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 28-37

10.22071/gsj.2009.57371

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ عبدالله سعیدی


5. زیست‌ چینه‌ نگاری پاره سازندهای اول و دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 150-163

10.22071/gsj.2009.57826

عباس قادری؛ سید علی آقانباتی؛ بهاءالدین حمدی؛ جیمز اف. میلر