1. نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

عباس کنگی؛ علی راستگو؛ فاطمه ابراهیمی؛ ناهید کنگی

دوره 16، شماره 64 ، تابستان 1386، ، صفحه 179-185

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2008.58268

چکیده
  شادیاخ که همواره یادآور مرکز فرماندهی شهر نیشابور بوده است، رویدادهای گوناگونی نظیر جنگ، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را تحمل کرده است. آنچه که کاوشهای باستان‌شناسی اخیر نمایان کرده است، جایگاه درخشان علمی، فرهنگی و سیاسی این شهر بین قرن 9 تا 12 می‌باشد، که قریب به یقین تا سال 1205 میلادی ادامه داشته است. با این وجود، در اثر رویدادی غیر ...  بیشتر