ژئوفیزیک
1. بررسی لرزه‌خیزی ناحیه شرق البرز بر پایه مکانیابی بهینه زمینلرزه‌های رویداده در دو دهه اخیر

وحید ملکی؛ محمدرضا حاتمی؛ علی اصغر متقی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 111-120

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.128833.1459

چکیده
  در این مطالعه به بررسی لرزه خیزی و تعیین محل دقیق زمین لرزه های ناحیه شرق البرز در دو دهه اخیر پرداخته می شود. داده های مورداستفاده، شکل موج لرزه ای زمین لرزه ها هستند. زمان های رسید فاز های لرزه ای به‌منظور استفاده در مکان‌یابی زمین لرزه ها در این مطالعه با دقت بالا و به‌صورت دستی صورت پذیرفته است. به‌منظور    کاهش ...  بیشتر

2. بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شمال خاور ایران در محدوده گسل‏های کشف‌رود و بینالود

سیدمحمود اظهری؛ مهدی رضاپور؛ علی اصغر متقی

دوره 27، شماره 108 ، تابستان 1397، ، صفحه 95-104

http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2018.69269

چکیده
  منطقه شمال خاور ایران در ایالت لرزه‎زمین‌ساختی کپه‎داغ قرار دارد که بخشی از کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا است. این منطقه در 20 سال اخیر میزبان زمین‏لرزه‏های زیادی بوده است؛ لذا می‏توان با بررسی زمین‏لرزه‏های منطقه و مکان‏یابی بهینه زمین‏لرزه‏های رخ داده، مطالعات لرزه‏خیزی را به درستی انجام داد. برای دست‏یابی به ...  بیشتر