نویسنده = مریم ده‌بزرگی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هندسی- جنبشی و تکامل ساختاری گسل های کوه درنجال، بلوک خاوری گسل کلمرد (ایران مرکزی)

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 75-86

10.22071/gsj.2018.63792

رعنا صمدی‎مقدم؛ رضا نوزعیم؛ مریم ده‌بزرگی؛ محمد محجل