کلیدواژه‌ها = فلوتاسیون
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه کانی‌شناسی و درجه آزادی کانسنگ فلورین پاچی‌میانا، استان مازندران

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 155-160

10.22071/gsj.2015.43274

حمید خرمی؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی؛ فتح‌الله مصوری


2. بررسی نقش شار مساحت سطح حباب در ثابت آهنگ فلوتاسیون ذرات زغال‌سنگ

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 45-52

10.22071/gsj.2014.43763

بهزاد شهبازی؛ بهرام رضایی؛ سید محمد جواد کلینی؛ محمد نوع پرست


3. مطالعه و بررسی خواص سنجی فسفات منطقه دلیر از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 31-38

10.22071/gsj.2011.54998

صابر خوش جوان؛ بهرام رضایی؛ احمد امینی


4. پرعیار سازی کانسار آنتیموان لخشک با استفاده از روش فلوتاسیون

دوره 17، شماره 65، پاییز 1386، صفحه 60-69

10.22071/gsj.2008.58187

محمود عبداللهی؛ علیرضا رئیسی؛ حجت نادری‌‌‌