کلیدواژه‌ها = آتشفشان دماوند
1. پایش تغییرات حرارتی آتشفشان دماوند بر اساس دورسنجی با تصاویر سنجنده لندست

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 43-54

10.22071/gsj.2017.93384.1212

امیر اسکندری؛ صدرالدین امینی؛ فریبرز مسعودی


2. مطالعه ویژگی‌ها وشکل‌گیری حباب‌ها در هنگام فوران واحد اسکوری آتشفشان دماوند

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 11-22

10.22071/gsj.2014.43646

بهمن رحیم‌زاده؛ فریبرز مسعودی؛ شیما رنجبر