کلیدواژه‌ها = کلسیمی- قلیایی
تعداد مقالات: 4
1. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور


2. بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی

دوره 17، شماره 67، زمستان 1387، صفحه 182-197

10.22071/gsj.2009.57829

محمد ولی ولی‌زاده؛ حمیدرضا عبدالهی؛ محمود صادقیان


3. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 52-67

10.22071/gsj.2009.57373

نصیر عامل‌؛ محسن موید؛ علی عامری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محسن مؤذن