کلیدواژه‌ها = کلسیمی- قلیایی
تعداد مقالات: 5
1. سنگ‌زایی، جایگاه تکتونوماگمایی و پتانسیل کانی‌سازی گرانیتوییدهای ده‌سلم، بلوک لوت، خاور ایران

دوره 23، شماره 89، پاییز 1392، صفحه 49-58

10.22071/gsj.2013.44017

رضا ارجمندزاده؛ محمدحسن کریم‌پور؛ سیداحمد مظاهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ جرج مدینا


2. پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن خاور سنندج

دوره 19، شماره 74، زمستان 1388، صفحه 21-26

10.22071/gsj.2010.57314

حسین عزیزی؛ افشین اکبرپور


3. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 52-67

10.22071/gsj.2009.57373

نصیر عامل‌؛ محسن موید؛ علی عامری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محسن مؤذن


4. بررسی زمین‌شناختی توده‌های نفوذی عمده البرز‌ مرکزی

دوره 17، شماره 67، بهار 1387، صفحه 182-197

10.22071/gsj.2009.57829

محمد ولی ولی‌زاده؛ حمیدرضا عبدالهی؛ محمود صادقیان