کلیدواژه‌ها = تخلخل
تعداد مقالات: 6
1. تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 57-64

10.22071/gsj.2018.114374.1400

سید محمود فاطمی عقدا؛ ماشاءاله تسلیمی؛ احمد فهیمی فر


2. دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 33-42

10.22071/gsj.2018.125401.1434

مصطفی مرادی؛ سیدرضا موسوی حرمی؛ اسداله محبوبی؛ محمد خانه باد؛ علی غبیشاوی


4. تحلیل پتروفیزیکی و پیش‌بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 311-316

10.22071/gsj.2015.42731

عباس عباس‌زاده شهری؛ رسا حسینی؛ فریدون رضایی؛ کامبیز مهدی‌زاده فرساد؛ نعیم پنائی