کلیدواژه‌ها = پریدوتیت
تعداد مقالات: 6
2. مینرال شیمی کروم‎اسپینل و تعیین محیط زمین‎ساختی پریدوتیت‎های لرد‎گرم پایین در خاور حاجی‎آباد، جنوب خاور ایران

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 297-302

10.22071/gsj.2017.44067

محمد پوستی؛ رویا محمدی پورتازیانی؛ حجت حاج حسنی؛ سیدمحسن مرتضوی راوری


3. پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‌خاوری ایران

دوره 22، شماره 87، بهار 1392، صفحه 181-196

10.22071/gsj.2013.53853

محمدالیاس مسلم‌پور؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ توموآکی موریشیتا؛ مجید قادری


5. زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه

دوره 21، شماره 82، زمستان 1390، صفحه 103-112

10.22071/gsj.2011.54446

مرتضی خلعت بری جعفری؛ هادی سپهر


6. زمین‌شیمی و سنگ‌شناسی توالی گوشته‌ای در افیولیت‌های نائین

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 31-44

10.22071/gsj.2010.56984

محمد رهگشای؛ جواد مهدی پور قاضی؛ هادی شفائی مقدم