کلیدواژه‌ها = سازند جمال
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سیستم پرمین در برش باغ‌ونگ، جنوب ناحیه شیرگشت (ایران مرکزی)

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 53-62

10.22071/gsj.2017.44073

محمدرضا پرتوآذر؛ بهاءالدین حمدی؛ سید علی آقانباتی