کلیدواژه‌ها = هرمزگان
تعداد مقالات: 1
1. شیمی کرومیت، رهیافتی به منشأ توده اولترامافیکی شمال خاور حاجی‌آباد، استان هرمزگان

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 203-214

10.22071/gsj.2018.63824

مجتبی سلطانی‎نژاد؛ حمید احمدی‌پور؛ عباس مرادیان؛ بهنام زابلی سروتمین