کلیدواژه‌ها = تغییرات ژئومورفولوژیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی و ویژگی‎های رسوب گل‎فشان ناپگ، مکران، ایران

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 261-266

10.22071/gsj.2017.50279

کرامت نژادافضلی؛ راضیه لک؛ منوچهر قرشی


2. بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش از دور

دوره 21، شماره 83، بهار 1391، صفحه 23-32

10.22071/gsj.2012.54512

علیرضا صالحی پور میلانی؛ کرامت نژاد افضلی؛ فاطمه بیاتانی