کلیدواژه‌ها = رسوب‎شناسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی و ویژگی‎های رسوب گل‎فشان ناپگ، مکران، ایران

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 261-266

10.22071/gsj.2017.50279

کرامت نژادافضلی؛ راضیه لک؛ منوچهر قرشی