کلیدواژه‌ها = آبیسال
تعداد مقالات: 2
2. پترولوژی و ژئوشیمی پریدوتیت‌های کمپلکس افیولیتی فنوج- مسکوتان، مکران، جنوب ‌خاوری ایران

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 181-196

10.22071/gsj.2013.53853

محمدالیاس مسلم‌پور؛ مرتضی خلعت‌بری جعفری؛ توموآکی موریشیتا؛ مجید قادری