کلیدواژه‌ها = هاله‌های مرکب
تعداد مقالات: 3
1. نتایج مطالعات دورسنجی و علل بررسی هاله‎های مرکب در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 21، شماره 84، تابستان 1391، صفحه 161-168

10.22071/gsj.2012.53977

احمد خاکزاد؛ مریم فرمهینی فراهانی؛ هوشنگ اسدی؛ محمد هاشم امامی


2. بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 51-56

10.22071/gsj.2010.57199

مریم فرمهینی فراهانی؛ احمد خاکزاد؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ محمد هاشم امامی؛ ایرج رساء