کلیدواژه‌ها = ماگماتیسم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 47-52

10.22071/gsj.2010.54588

سید محسن طباطبایی منش؛ همایون صفایی؛ اکرم السادات میرلوحی


2. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 52-67

10.22071/gsj.2009.57373

نصیر عامل‌؛ محسن موید؛ علی عامری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محسن مؤذن