کلیدواژه‌ها = تراوایی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین شاخص منطقه جریانی با استفاده از نتایج تشدید مغناطیس هسته

دوره 29، شماره 113، پاییز 1398، صفحه 57-64

10.22071/gsj.2018.114374.1400

سید محمود فاطمی عقدا؛ ماشاءاله تسلیمی؛ احمد فهیمی فر


2. اندازه گیری تراوایی با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس پزشکی در یکی از میادین جنوب باختر ایران

دوره 28، شماره 110، زمستان 1397، صفحه 193-200

10.22071/gsj.2019.84442

فاطمه هرمززاده قلاتی؛ مجید بنی‎‌اسدی؛ فریدون سحابی؛ حسین ایزدی؛ حسین معماریان


3. تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2010.54608

مهران آرین؛ روح انگیز محمدیان