کلیدواژه‌ها = چین جدایشی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شکستگی‌های مخزن آسماری میدان نفتی مارون (زاگرس)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 87-96

10.22071/gsj.2010.54608

مهران آرین؛ روح انگیز محمدیان


2. تحلیل جنبشی چین خوردگی در ساختارهای تاقدیسی ناحیة فارس داخلی

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 91-96

10.22071/gsj.2010.56993

محمدعلی گنجویان؛ سهراب شهریاری؛ علی یساقی