کلیدواژه‌ها = ناحیة فارس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جنبشی چین خوردگی در ساختارهای تاقدیسی ناحیة فارس داخلی

دوره 18، شماره 71، بهار 1388، صفحه 91-96

10.22071/gsj.2010.56993

محمدعلی گنجویان؛ سهراب شهریاری؛ علی یساقی