کلیدواژه‌ها = فعالیت آتشفشانی کواترنری
تعداد مقالات: 1
1. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 57-66

10.22071/gsj.2018.58321

بهناز حسینی؛ مریم محمدی سیانی؛ احمدرضا احمدی