کلیدواژه‌ها = کوه گشتاسب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 67-76

10.22071/gsj.2018.58322

فاطمه متکی؛ حسین معتمدی؛ نوید دهباشی