کلیدواژه‌ها = ارتوگنیس
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس‌های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 77-88

10.22071/gsj.2018.58323

هاشم رهبری؛ نعمت‌الله رشید‌نژاد عمران؛ مرتضی خلعت بری جعفری