کلیدواژه‌ها = گرمابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کانی‌زایی منگنز در جوکندی، جنوب باختر هشترود

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 18-29

10.22071/gsj.2008.58434

فرهاد ملک قاسمی؛ وارطان سیمونز