کلیدواژه‌ها = کاشان
تعداد مقالات: 3
1. خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 109-122

10.22071/gsj.2018.141775.1516

ایمان شجاعیان؛ افشین اکبرپور؛ خلیل بهارفیروزی؛ مجید ونایی


3. بررسی ژئوتکتونیکی فعالیت ماگمایی پالئوزوییک زیرین در زون ارومیه- دختر (جنوب کاشان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1389، صفحه 47-52

10.22071/gsj.2010.54588

سید محسن طباطبایی منش؛ همایون صفایی؛ اکرم السادات میرلوحی