کلیدواژه‌ها = Zanjan
تعداد مقالات: 15
1. زمین‌شناسی و نحوه تشکیل کانسار منگنز حلب، جنوب‌باختر زنجان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 207-218

10.22071/gsj.2018.89091.1150

امیر نادری؛ قاسم نباتیان؛ مریم هنرمند؛ حسین کوهستانی


2. سنگ نگاری، ویژگی‌های ژئوشیمی و ایزوتوپی Sr-Nd توده‌های گرانیتوئیدی غرب زنجان ( شمال‌غرب ایران)

دوره 28، شماره 112، تابستان 1398، صفحه 289-302

10.22071/gsj.2018.99811.1276

لیلی فتحیان؛ فرهاد آلیانی؛ علی اکبر بهاری فر؛ محمد حسین زرین کوب


3. رخداد معدنی آهن میانج، جنوب باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در پهنه سنندج- سیرجان

دوره 28، شماره 111، بهار 1398، صفحه 161-174

10.22071/gsj.2017.84283.1099

فتانه پورمحمد؛ حسین کوهستانی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری


5. زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان

دوره 28، شماره 109، پاییز 1397، صفحه 133-148

10.22071/gsj.2017.77610.1037

مهین ذوالفقاری؛ قاسم نباتیان؛ امیر مرتضی عظیم زاده؛ مریم هنرمند؛ پیمان عزیزی


8. مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان

دوره 26، شماره 104، تابستان 1396، صفحه 17-28

10.22071/gsj.2017.50164

افشین زهدی؛ فرهاد عاصمی؛ علی لکی‌روحانی


9. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت‌های آق‌کند، شمال زنجان

دوره 26، شماره 101، پاییز 1395، صفحه 99-110

10.22071/gsj.2016.41039

محمد ابراهیمی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی‌اصغر مختاری؛ مریم فیضی


12. کانه‌زایی اپی‌ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش‌تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

دوره 25، شماره 97، پاییز 1394، صفحه 329-346

10.22071/gsj.2015.41519

طوبی صالحی؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران


13. کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان

دوره 24، شماره 96، تابستان 1394، صفحه 249-262

10.22071/gsj.2015.41770

زیبا بیکدلی؛ محمد ابراهیمی؛ قاسم نباتیان؛ میرعلی اصغر مختاری


14. دگرریختی ستبرپوست و نازک پوست در گستره ماه‌نشان، زنجان، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 299-306

10.22071/gsj.2015.43427

اصغر احمدی ترکمانی؛ محمدرضا قاسمی