کلیدواژه‌ها = بافت
تعداد مقالات: 5
3. ارزیابی فرسایش‌پذیری نهشته‌های دلتای سـفیدرود بر اسـاس شـاخص‌های زمین‌شناسی مهندسی

دوره 25، شماره 100، تابستان 1395، صفحه 99-108

10.22071/gsj.2016.40722

مرتضی هاشمی؛ رسول اجل لوئیان؛ محمدرضا نیکودل


5. ژئوشیمی و سنگ‌زایی توده گرانیتوییدی کوه شاه(شمال خاور بافت)

دوره 17، شماره 66، زمستان 1386، صفحه 183-193

زهرا صادقی؛ حسین مهدیزاده؛ محمود صادقیان