کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان)

دوره 27، شماره 106، زمستان 1396، صفحه 35-44

10.22071/gsj.2018.58319

زهرا نصراصفهانی؛ محمدهاشم امامی؛ سید جمال شیخ ذکریایی؛ سید حسن طباطبایی


4. سیماهای زمین‌شیمیایی ذخیره بنتونیت چاهریسه، شمال خاور اصفهان، پهنه ایران مرکزی

دوره 24، 95- سنگ و کانی، بهار 1394، صفحه 287-296

10.22071/gsj.2015.42439

شیرین فتاحی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ هاشم باقری


5. رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان)

دوره 23، شماره 91، بهار 1393، صفحه 77-88

10.22071/gsj.2014.43777

سید تقی دلاور؛ ایرج رسا؛ محمد لطفی؛ گرگور بورگ؛ نعمت‌اله رشید نژاد عمران؛ پیمان افضل


6. ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 75-80

10.22071/gsj.2011.54211

منیره سخدری؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی