کلیدواژه‌ها = دامغان
تعداد مقالات: 8
3. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناختی و لرزه‌ای رخداد زمین‌لرزه 5 شهریور ماه 1389 خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=5.9

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 281-292

10.22071/gsj.2015.42073

محمدعلی شکری؛ محمد فروتن؛ مجید نعمتی؛ محمدجواد بلورچی؛ شهریار جوادی‌پور؛ بهنام اویسی


4. تغییر ویژگی‌های ژئوشیمیایی گذر دونین-کربنیفر در برش لب‌نسار، شمال دامغان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 217-228

10.22071/gsj.2015.42621

کاوه محمدی؛ نادر تقی‌پور؛ حسین مصدق


5. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی، زمستان 1393، صفحه 11-18

10.22071/gsj.2015.42561

بابک آقابابالو؛ خسرو خسروتهرانی؛ سید محمود حسینی‌نژاد


6. کانی‌شناسی و ژئو‌شیمی نهشته لاتریتی کمبلو، باختر دامغان، استان سمنان

دوره 24، 94- سنگ و کانی، زمستان 1393، صفحه 349-358

10.22071/gsj.2015.42963

فاطمه کنگرانی فراهانی؛ علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی


8. داده‌های مقدماتی از حفاری‌های دیرینه لرزه‌شناسی بر روی گسل آستانه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 84-93

10.22071/gsj.2009.57378

محمد علی شکری؛ منوچهر قرشی؛ حمید نظری؛ رضا سلامتی؛ مرتضی طالبیان؛ ژان فرانسوا ریتز؛ حسین محمدخانی؛ مجید شاه پسندزاده