کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
تعداد مقالات: 3
1. رفتار ژئوتکنیکی پهنه آبرفتی تهران دربرابرجنبش لرزه ای احتمالی

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، زمستان 1393، صفحه 35-40

10.22071/gsj.2015.48703

فریدون رضایی؛ حمید نظری؛ سحر رحمانیان؛ علیرضا شهیدی


2. مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

دوره 21، شماره 81، پاییز 1390، صفحه 159-168

10.22071/gsj.2011.54380

علی قنبری؛ سید صدرالدین زرنگ‌زاده؛ فریدون رضایی؛ سید جمال شیخ زکریایی