کلیدواژه‌ها = بیرجند
تعداد مقالات: 7
2. بررسی فیلیشوییدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند) بر پایه نانوفسیل‌های آهکی

دوره 26، شماره 102، زمستان 1395، صفحه 177-184

10.22071/gsj.2017.44146

فرح جلیلی؛ فاطمه هادوی؛ بهنام رحیمی؛ احمدرضا خزائی


3. اثر کنترل کننده‌های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال‌باختر بیرجند)

دوره 24، 95- زمین ساخت، بهار 1394، صفحه 323-342

10.22071/gsj.2015.42086

خشایار کاویانی صدر؛ محمد مهدی خطیب؛ محمد‌حسین زرین کوب


4. تحلیل عناصر ساختاری کوه کمر حاجی، شمال باختر بیرجند

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 273-288

10.22071/gsj.2015.43425

احمد رشیدی؛ محمد مهدی خطیب؛ محمودرضا هیهات؛ سید مرتضی موسوی