کلیدواژه‌ها = آهن
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن رباعی، جنوب دامغان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 61-74

10.22071/gsj.2019.109101.1338

فرج الله فردوست؛ اکبر عبدالهی حیدرباغی؛ سولماز بلوچی


3. خاستگاه و تکوین کانه زائی آهن-مس دره رحیم، جنوب کاشان، ایران

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 109-122

10.22071/gsj.2018.141775.1516

ایمان شجاعیان؛ افشین اکبرپور؛ خلیل بهارفیروزی؛ مجید ونایی


4. مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال ‌خاور همدان

دوره 27، شماره 107، بهار 1397، صفحه 99-112

10.22071/gsj.2018.63797

سیدنعمت‏ الله حقیقی؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان؛ احمد احمدی‌خلجی


7. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان

دوره 18، شماره 72، تابستان 1388، صفحه 33-44

10.22071/gsj.2010.57133

علی‌رضا غیاثوند؛ مجید قادری؛ نعمت‌اله رشیدنژاد عمران