کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 9
1. معرفی مناطق امیدبخش کانه‌زایی قیرطبیعی در زون شک‌میدان (استان کرمانشاه)

دوره 29، شماره 114، زمستان 1398، صفحه 269-278

10.22071/gsj.2018.139704.1505

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ مصطفی ناظری؛ غلامرضا عسگری


4. مدل‌سازی فروکاهی افراز‌گسله زمین‌لرزه سال 1309 خورشیدی سلماس، شمال باختر ایران

دوره 24، 94- زمین ساخت، زمستان 1393، صفحه 255-262

10.22071/gsj.2015.43421

نیره صبور؛ محمدرضا قاسمی؛ معصومه اسکندری؛ علی نظری فهندری؛ بهنام اویسی


5. تأثیر واحد نمکی سازند سرخ زیرین روی ساختارهای جنوب البرز مرکزی "روش مدل‌سازی فیزیکی

دوره 22، شماره 88، تابستان 1392، صفحه 87-98

10.22071/gsj.2017.53676

محسن رویتوند؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمدرضا قاسمی؛ سید احمد آقاحسینی


7. مدل‌سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوییک زیرین در حوضه خلیج فارس

دوره 20، شماره 79، بهار 1390، صفحه 21-30

10.22071/gsj.2011.54989

ساسان صالحی‌راد؛ شهرام شرکتی؛ فرید طاعتی کواریوم؛ محمد حسین نوروزی


8. بررسی اثرات اجرای تغذیه مصنوعی بر روی آبخوان دشت گوهرکوه

دوره 19، شماره 76، تابستان 1389، صفحه 99-106

10.22071/gsj.2010.55666

محسن رضایی؛ امین سرگزی


9. مدل‌سازی منطقه‌ای خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری

دوره 19، شماره 73، پاییز 1388، صفحه 29-36

10.22071/gsj.2010.57197

پرویز گرایی؛ کریم سلیمانی؛ سید رمضان موسوی؛ عطا اله کاویان