کلیدواژه‌ها = آذربایجان
تعداد مقالات: 6
3. ریخت‌زمین‌ساخت، هندسه و سازوکار جوان پهنه گسلی صوفیان- شبستر، آذربایجان (ایران)

دوره 23، شماره 92، تابستان 1393، صفحه 155-164

10.22071/gsj.2012.43694

اصغر قهرمانی زکریا؛ حمید نظری؛ محسن پورکرمانی


5. ماگماتیسم کلسیمی-قلیایی پلیو-کواترنر آذربایجان(شمال باختر ایران) و مقایسة آن با ماگماتیسم مشابه در خاور ترکیه

دوره 18، شماره 70، زمستان 1387، صفحه 52-67

10.22071/gsj.2009.57373

نصیر عامل‌؛ محسن موید؛ علی عامری؛ منصور وثوقی عابدینی؛ محمد هاشم امامی؛ محسن مؤذن


6. چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی واحدهای سنگی پرمین در شمال باختر ایران

دوره 16، شماره 63، بهار 1386، صفحه 98-109

10.22071/gsj.2008.58449

رحیم شعبانیان؛ خسرو خسروخسروتهرانی؛ ایرج مؤمنی