کلیدواژه‌ها = زمین‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن رباعی، جنوب دامغان

دوره 29، شماره 115، بهار 1399، صفحه 61-74

10.22071/gsj.2019.109101.1338

فرج الله فردوست؛ اکبر عبدالهی حیدرباغی؛ سولماز بلوچی


2. محدوده‌های بیابانی ایران با تأکید بر نقش عوامل زمین‌شناختی مؤثر در تشکیل آنها

دوره 20، شماره 80، تابستان 1390، صفحه 15-22

10.22071/gsj.2011.55128

محمد خسروشاهی؛ فرج اله محمودی؛ محمدتقی کاشکی